Rigpa Energetic Healing ©

 

Rigpa is een Tibetaans woord dat "puur gewaarzijn" betekent, "dat vrij is van verstoringen".

In deze zijn we gezond en is onze ontwikkeling voltooid.

 

Tibetan  RIGPA Energetic HEaling (REH) komt voort uit de Sowa Rigpa Healing en is mede ontwikkeld vanuit de "Bon-religie". De Tibetaanse "Bon-religie" is een zeer oude vorm van het Tibetaanse sjamanisme. Het is de historische bron van religie en omdat de Bon-religie sterke wortels had in Tibet met diepgaande waarden en middelen, het onderdeel van het Boeddhisme - het Boeddhistische pad.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben zowel het Tibetaanse

Boeddhisme als het Hindoeïsme hier hun oorsprong. Het is waarschijnlijk dat veel van de genezingspraktijken van het Boeddhisme en Hindoeïsme hun oorsprong vinden in dit

Himalaya sjamanisme.

 

Tlbetaans RIGPA-Energetic Healing is een ruim 2500 jaar oud healing-systeem en met de lndiase Ayurveda (ca. 8.000 jaar oud) als basis. ( Hoewel ik bronnen heb gezien tot 27.000 jaar terug). Het werd toegepast door Tlbetaanse monniken en overgedragen aan de leerling door de Meester.

 

De technieken van REH werden tot circa 1990 geheim gehouden; ten gevolgen van deze geheimhouding zou de kennis verloren gaan. Daarom is indertijd besloten om deze energetische genezingswijze in kleine kring  te delen.          REH is een holistisch systeem van geneeskunde dat de gezondheid van een individu op het niveau van het licht- lichaam, energie (energetisch) en geest beïnvloedt. Het heeft een vierledig doel: ziekte voorkomen, ziekte genezen, leven verlengen en geluk te koesteren. Ook hier zien we dat de oorzaken van ziekte terug te voeren zijn op drie belangrijke beperkingen van de menselijke geest (begeerte, aversie -het gevoel geen keuze te hebben- en onwetendheid).

 

Methodiek

Het Rigpa Energetic Healing systeem kent helende energetische technieken welke zijn gebaseerd op de leringen van de Medicine Buddha. (Het heeft geen religieuze verbindingen). Er wordt gewerkt met frequenties die van invloed (kunnen) zijn op het hormonale-,mentale-,energetische systeem van de mens.

Alles is ontstaan én bestaat uit energie. Zo ook elke cel en groepen van cellen (organen) in het menselijk lichaam, en alles heeft zijn eigen trilling (frequentie).

Wanneer het lichaam in harmonie (in balans) is, voelen wij ons gezond (zijn we goed gestemd).

Wanneer de energieën verstoord zijn, ervaren wij ongemak, ziekte (zijn we ontstemd).

Door deze verstorende frequenties te neutraliseren en terug te brengen naar hun "natuurlijke staat van zijn", ervaren we weer gezondheid.

Rigpa Energetic Healing kan helpen om weer in balans te komen, in harmonie te komen met je lichaam, je geest en een gevoel van welzijn creëren.

 

Enkele voorbeelden wat Rigpa Energetic Healing voor jou kan betekenen:

-Een gevoel  van diepe ontspanning

- "Geen idee meer hebben"

 

REH kan helpen bij het doorbreken van patronen (sampera's) en kan uitstekend dienen  als ondersteuning bij de aanpak  van fysieke-, mentale- en emotionele klachten.