Karma Diagnostiek 

      

Wat is karma en hoe werkt dat?

Karma is een Sanskriet woord dat je zou kunnen vertalen met verwerking. Het verwijst naar activiteiten die we doen met lichaam, spraak en geest. Deze activiteiten laten indrukken achter die je kan  vergelijken met zaadjes die op onze geest/ziel achterblijven en die rijpen tot ervaringen wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. De zaadjes van onze activiteiten gaan zelfs met ons mee van het ene leven naar het andere en gaan dus niet verloren.

Als we echter geen oorzaak van karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet kunnen ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien.

Activiteiten zijn inherent goed en slecht; positieve acties (liefde) schonen karma op, negatieve acties veroorzaken problemen en negatieve ervaringen voor de dader. In hat algemeen betekent dat als we iets doen met de bedoeling om pijn en ellende voor anderen te veroorzaken, dan wordt het een negatieve, destructieve van ondeugdzame activiteit genoemd, omdat dit ons zelf schade zal toebrengen. Als we een activiteit bewust doen om geluk te veroorzaken, wordt hij positief, constructief en willekeurig genoemd, omdat het resultaat ook geluk voor onszelf zal geven.

De werking van oorzaken en gevolg op onze geestesstroom is niet veel anders dan in de wetenschap. Alle gevolgen ontspringen uit oorzaken die in staat zijn hen voort te brengen. Als we appelzaadjes zaaien, zal er een appelboom groeien en geen Spaanse peper. Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse peper groeien en geen appelboom. Als we positieve activiteiten zullen volgen, en als we negatieve activiteiten zullen volgen. Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, zijn dus veroorzaakt door onze eigen positieve activiteiten in het verleden. Evenzo zijn al problemen veroorzaakt door onze eigen destructieve activiteiten.

 

KARMA DIAGNOSTIEK

Karma diagnostiek is een methode om te kijken waar er in een vorig leven gebeurtenissen hebben plaats gevonden die op een onbewust niveau van invloed zijn op het gedrag. Vaak is er geen verklaring te vinden voor angsten, of een bijzonder gedrag

van de persoon.

Middels een diagnostiek probeer ik contact te maken op zielsniveau , en indien er oorzaken zijn die hun oorsprong hebben in het verleden, en die gevolgen hebben voor onbepaalde tijd - dus geldig voor meerdere levens- om deze oorzaken middels energetisch werk ongedaan te maken.