Basisprincipes

Ayurveda betekent kennis van het leven. Het doel van Ayurveda is de gezondheid te bevorderen, het immuunsysteem te verbeteren en ziekte te genezen.

Volgens Ayurveda staat een duurzaam innerlijk evenwicht aan de basis voor het bereiken van deze doelen. Zo wordt door te streven naar, gewerkt aan een volledig welzijn, natuurlijke schoonheid en een duurzame en goede gezondheid. Zelfkennis en zelfontdekking zijn belangrijk voor het bereiken van deze doelen.

 

De praktijk van AYURVEDALIFE staat voor meer dan alleen een behandeling, er wordt ook aandacht gegeven aan de persoonlijke situatie waarbij Vedische principes en inzichten vanuit de oude Bön traditie (Tibet) worden gebruikt voor structurele positieve verandering. Bij AYURVEDALIFE wordt vanuit deze principes een nuchtere manier de uitdaging aangegaan om meer begrip te vormen over de persoon achter de klant en over de oorzaak achter bepaalde (medische) problemen. Vervolgens wordt deze kennis ingezet voorherstel van de lichamelijke en geestelijke balans. Ook bij gezonde personen is een goede balans van het lichaam noodzakelijk voor een heerlijk stukje rustgevende ontspanning.

 

Oorzaak van zlekte

Onze ziekten en ons lijden hebben hun oorsprong vaak in onszelf. Dikwijls ontbreekt echter het  inzicht dat de genezing vanuit onszelf kan worden bewerkstelligd.

Om " de genezer in ons " te vinden, dienen we in de eerste plaats die gebieden in onszelf te leren kennen waar we problemen uit de weg gaan, zodat we begrijpen/leren hoe wij de ziekte/aandoening aan kunnen pakken.

 

Vervolgens vragen we ons af, waarom we het probleem hebben. We hebben ervaren dat we in een bepaald gedragspatroon leven, dat ons probleem geeft en in ons laat voortduren.

Wanneer  we onze ziekten leren te begrijpen als resultaat van erachter liggende eigen beslissingen, kunnen we effectief beginnen voor gezondheid te zorgen, door onszelf te veranderen en de verantwoordelijkhheid voor onszelf op ons te nemen.

Als we dan het ziekmakende patroon herkennen, dan weten  we dat we het zelf zijn, die problemen laten bestaan of groter laten worden.

De stap naar genezing bestaat eruit het ziekmakende patroon los te laten en het in een heel-makend patroon te veranderen. Als we erkennen dat het probleem in ons zelf ligt, en weten we het bestaan ervan, dan kunnen we de situatie veranderen. Diep in onszelf weten we precies  wat we moeten doen, dat er maar één weg is, die we kunnen gaan.

Wanneer  we het eigen negatieve patroon in ons veranderen, kan de genezer in ons beginnen te werken.

 

Mijn werk omvat  lichaamsgericht werk dat deze patronen zichtbaar maken, zodat zij kunnen worden opgelost.

 

Niet dat men altijd gezond wordt; "Heel zijn" kan, als fysiek herstel  niet mogelijk is, ook daar uit bestaan dat men een  mentaal/emotioneel evenwicht in zichzelf heeft gevonden.